Ole Monsen Mjelde var bror til min oldefar. I familien vår har vi noe informasjon om han og hans liv på Skoger. Han var født utenfor Bergen, og klarte å kjøpe seg gård og få familie på Skoger. Dessverre døde både datteren og han selv av tuberkulose.  På denne siden har jeg skrevet det vi vet om han og hans familie
Hvis noen vet noe mer om denne lille familien, hadde jeg satt pris på at du tar kontakt. 
ole@mjelde.dk
-----------------------
Ole Monsen Mjelde var født på Nedre Mjelde på Oster øyen i Haus utenfor Bergen den 8. februar 1877, døpt 1. mars 1877. 
Ca 1900 flyttet han til Skoger Kommune i Buskerud. I 1903 kjøpte han bruket Hammersborg (gr nr 48, bruk nr 7 og 8) av Olav Tellefsen (f. 1848) som ikke hadde sønner til å overta gården.
I brev av 27.6.1905 fra Ole til moren, går det tydelig fram at gården var noe nedslitt da Ole kjøpte den. Han fikk ordnet lån/obligasjon i Hypotekbanken og lån i Skoger Sparebank. Ellers hadde han skogshugst å ta seg av for å skaffe kontanter.

9. april 1905 giftet han seg med Borghild Susanne Bentzen (f 11.12.1886 d.14.12.1935) seg i Strømsø kirke. Forlovere var Tolli (Tollef) Bentsen (f. 1864; d. 11.03.1925) og Christian Holby (f. 1864), vognreperatør ved jernbanen.
Ultimo 1905 ble de registrert innflyttet til Skoger; Ole Mjelde innflyttet 1900 fra Haus, Borghild innflyttet i 1905 fra Eker. Borghild var flink til å spille piano.
Ny låve bygget han, og fikk satt istand stall. Men han var i 1905 bekymret for at en mulig mobilisering mot svenskene ”ville bli ruin” for han. I 1905 ble Barbro Mjelde ble født 12.11. og døpt 24.12. Faddere var: Karen Elise Bentsen, Ingeborg Nordby, Georg Anders Nordby, Petter Bentsen. Hun ble oppkalt etter sin farmor.
Hun ble deres eneste barn. Da Barbro gikk Drammen Høyere skole (Latinerskolen) bodde hun hos sine besteforeldre i Holmestrandsveien.
På gården fikk de etterhvert 2 fosterbarn. Odd Nordland kom til dem på begynnelsen av 1920-tallet, og var ca 2 år gammel. Hva som skjedde med han etter at Ole døde, vites ikke. Han var gift med Eva Nordland, Norges første Likestillingsombud.
Det andre fosterbarnet, Hilma, ble funnet ved jernbanen av svogeren til Borghild. Hun var da noen år gammel. Hun vokste opp på Hammersborg, frem til Ole døde. Hun giftet seg Hansen og fikk en sønn. Sønnen skal ha drukket lut, men han overlevde. Håret hennes var helt lyst, og det blir husket den dag i dag. Hun døde på 1960-tallet og er gravlagt på Sande.
På nabogården (Margetun/Bjønnerud) bodde enkefru Johanne Marie Heyerdal (f. 14.01.1850; d.14.12.1935 - Ellingsdatter?). Mulig hun var datter av Elling Bjørnsen og Ingeborg Olsdatter. Heyerdal var svigerinne til Tollef Bentsen og dermed tanten til Borghild Bentsen. Heyerdal var badekone og gav råd og hjelp ved sykdom. Hun var områdets første masøse.
Ved Heyerdals bortgang ble Elise Tandberg (f: 1895.04.22) enearving til eiendommen, med særeie.
1922 ble Ole valgt inn i Skoger Herredsstyre. 
27. oktober 1922 døde Barbro av tuberkolose. Hun var da 17 år gammel.
Den 20. Desember 1923 døde Ole av tuberkolose. Han ble gravlagt på Gamle Skoger kirkegård. Denne kirkegården er vernet, men tilknyttede gårder kan benytte den til begravelser. 
På møtet i Herredsstyret den 21.12.23 ble det holdt minnetale, som ble gjengitt i Drammenstidende den 22.12.23.
Borghild hadde også tuberkolose (Plauritt) og knuterose. Hun var innlagt på sanatorie i ca 1 års tid etter at Ole døde. Etter utskrivning fra sanatoriet kjøpte hun seg hus på Konnerud. Det lå litt over gården Lønnerud (Gramsborg). Selve gården lå ved veien. Det lå to identiske hus ved siden av hverandre. I tillegg var det flere hytter, men disse er nå bygget om til hus. Huset var laftet. (Skal ligge til høyre for rundkjøringen.)
Den 23. oktober 1930 giftet Borghild seg med Christian Damm (f: Kristian Kristiansen 24.01.1893). Hans adresse var H. Ibsensgt 24, Bragernes. Fedre til brudeparet var hhv. Skomaker Christian Albert Christiansen og Jernbanearbeider Tolli Bentsen. Forlovere var hhv. Ivar Kristiansen, Rosenkrantsgt 118, Drammen og Fanny Aanerød (søster), H. Ibsensgt 24.
Det er videre protokollført at dette var brudens andre ekteskap og at forrige ekteskapet var oppløst 19.12.23 og skiftet 6.9.30.
Borghild døde 4. mars 1938, og ble gravlagt 12. mars. Hun døde av bronkitt. Hun ble gravlagt sammen med Barbro og Ole på Gamle Skoger kirkegård, og under Mjelde-navnet, og ikke Damm-navnet. Dette skal Christian ha likt dårlig.
Arveoppgjøret medførte bl.a. at Bentsen-familien ikke fikk bildene hennes eller andre ting fra boet. Det er ukjent hva som skjedde med disse eiendelene.
Back to Top